Friday, December 19, 2014

2014-2015 оны хичээлийн жил суралцаж буй нийт оюутнуудын анхааралд

U.IT101 Мэллийн технологийн хэрэглээ-1 2014 оны 12 сарын 23 нд 15,00-17,00
S.CS102 Компьютерийн Хэрэглээ-2  2014 оны 12 сарын 23 нд 17,00-19,00
U.CS101 Алгоритм програмчлал  2014 оны 12 сарын 24 нд 16,00-19,00

ШАЛГАЛТ АВАХ ӨРӨӨ: НОМЫН САНГЫН  Е-409

Оюутнууд шалгалтын цагаас хоцрохгүй ирнэ үү!!!

Monday, December 8, 2014

U.CS101 Алгоритм програмчлал хичээл үзэж буй нийт оюутнуудын анхааралд

2014 оны 12 сарын 12ны өдөрийн 5-р пар 401б тоот өрөөнд бие даалтаа өгөөгүй оюутнуудын бие даалтаа хураалгах сүүлчийн хугацаа болохыг анхааруулж байна.

Friday, December 5, 2014

S.CS102 Компьютерийн хэрэглээ-2 хичээл үзэж буй оюутнуудын анхааралд

Бие даалтын ажлыг Access програмд хийж гүйцэтгээд тайлангаа MS Word програмаар хийж гүйцэтгэнэ.